Pomoc medyczna nocna udzielana jest pacjentom od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz soboty, niedziele i święta- całą dobę w Szpitalu Tucholskim ul Nowodworskiego 14-18 tel. 519 323 215

 W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w z wiązku z wczesniej
  rozpoczętym leczeniem, powtórki leków
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
 • recepty na stosowane stałe leki w związku ze
  schorzeniami przewlekłymi

Pogotowie należy wezwać:

W stanach nagłych bezpośrednio zagrażających życiu, o każdek porze dnia i nocy, dzwoniąc pod nr 999

 

Zasady świadczenia pomocy nocnej i świątecznej

Porady udzielane są w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie w przypadkach medycznie uzasadnionych -w domu

 

Skorzystanie ze świadczeń nocnej i świątecznej pomocy w nocy i święta uzasadniają np.

 • zaostrzenie dolegliwości występującej już choroby przewlekłej
 • kolejny atak astmy z umiarkowaną dusznością
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką,szczególnie u małych dzieci i osób starszych
 • silne bóle brzucha i głowy
 • biegunka i wymioty, szczególnie u dzieci i osób starszych
 • zatrzymanie moczu
 • zaburzenia psychiczne ( w przypadku agresji lub próby samobójczej należy wezwać pogotowie)

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia

 

Najważniejsze informacje, które należy podać dyspozytorowi pogotowia:

 • dokładne miejsce zdarzenia,
 • lokalizacja,
 • punkty orientacyjne
 • kto potrzebuje pomocy
 • kto wzywa zespół ratownictwa medycznego
 • potwierdzić przyjęcie wezwania przez dyspozytora
 • zastosować zalecenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy