Gmina Śliwice jest położona na obszarze Borów Tucholskich. Liczba mieszkańców wynosi około 5500 . Przychdnia w Śliwicach jest jedynym zakładem opieki zdrowotnej na terenie gminy który obejmuje opieką profilaktyczno- leczniczą mieszkańców gminy i przebywających tu okresowo turystów . Część mieszkańców ościennych gmin również korzysta z usług naszej przychodni, która czynna jest codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od 7.30 do 18.00.


Działalność przychodni , przy ul . Szkolnej 7 ,rozpoczęła się w1967 roku, jako Ośrodek Zdrowia w Śliwicach, pod zarządem Przychodni Obwodowej w Tucholi , a następnie Zespołu Opieki Zdrowotnej W Tucholi , od 1972 roku. W styczniu 1993r.przekształcona zostaje w Gminną Przychodnię w Śliwicach .

W 1996 roku Dyrektorem Przychodni zostaje lekarz medycyny Wojciech Kroplewski. Od 1.12 1998 roku Przychodnia zaczyna funkcjonować jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,ustanowiony Uchwałą Rady Gminy Śliwice.

Wiele zmieniło się przez okres ponad 50-letniej działalności Przychodni .
przychodnia stara

 

W 2002 roku zrealizowany zostaje projekt utworzenia Gabinetu Rehabilitacji Medycznej. Zakup wyposażenia współfinansuje Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

W 2003 roku rozpoczyna swoją działalność Zespół Ratownictwa Medycznego . Remont i wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników pogotowia oraz zakup ambulansu , współfinansuje Samorząd Gminy Śliwice .

zespol ratownictwa medycznego

Rok 2006 ,realizowany zostaje projekt, który jest konieczny ze względu na zły stan techniczny budynku przychodni pn."Termomodernizacja Budynku SPZOZ w Śliwicach " finansowany w części z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

W 2016 roku wybudowano nową Poradnię Rehabilitacyjną. Pozostałe pomieszczenia po Poradni Rehabilitacyjnej zostały odnowione i wyposażone w meble i sprzęt medyczny. Powstały tam gabinety: Poradnia Dla Kobiet, Poradnia Dla Dzieci Zdrowych ,Punkt Szczepień ,oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Psychologiczna. Część kosztów tej inwestycji, sfinansował Samorząd Gminy Śliwice.

W dalszych planach mamy koleją inwestycję , utworzenie Gminnego Centrum Stomatologii Szkolnej.

Naszym zadaniem jest zapewnienie opieki medycznej pacjentom, którzy jej potrzebują, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.