e-recepta baner promocyjny

Informujemy, że od 8 stycznia 2020r. zaczęły obowiązywać elektroniczne recepty odpowiednik papierowej recepty. E-recepta to elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną, papierową receptę. E-receptę zrealizujesz na podstawie czterocyfrowego kodu, który otrzymasz e-mailem lub SMS-em, w zależności od tego, jak skonfigurujesz swoje Konto Pacjenta. Możesz też dostać wydruk informacyjny.

lekarz piszący w białym fartuchu na tle grupy osób

Każdej osobie, dla której Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śliwicach jest administratorem jej danych osobowych przysługuje prawo do: