pracownia stomatologiczna

Dla komfortu pracy personelu medycznego oraz pacjentów Poradni Stomatologicznej Dla Dzieci prosimy aby pacjent przychodził na wizytę wyłącznie w towarzystwie OPIEKUNA PRAWNEGO bez osób towarzyszących. 

W czasie pracy Poradni Stomatologicznej Dla Dorosłych w poczekalni przebywać mogą wyłącznie pacjenci zarejestrowani w danym dniu na wizytę, bez osób towarzyszących z wyłączeniem osób niepełnosprawnych. Wyżej wymienione zasady obowiązują
również pacjentów korzystających z usług Pracowni Rentgenowskiej.
Z poważaniem
PERSONEL MEDYCZNY
Centrum Stomatologii Szkolnej