certyfikat akredytacyjny

Potwierdza się spełnienie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śliwicach standardów akredytacyjnycyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie Przychodni Śliwice w Śliwicach.

Minister Zdrowia
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska - Sekretarz Stanu