Adres skrzynki : Przychodnia-Sliwice

  • Uprzejmie informujemy, że Elektroniczna skrzynka podawcza (ePUAP) przeznaczona jest do wymiany korespondencji w postępowaniu w sprawach udostępniania informacji publicznej oraz w postępowaniu w sprawach skarg i wniosków.
  • Z elektronicznej skrzynki podawczej mogą korzystać wyłącznie posiadacze konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne.
  • Dokumenty elektroniczne mogą być składane wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Nie są przyjmowane dokumenty elektroniczne na informatycznych nośnikach danych.
  • Wielkość wszystkich dokumentów wraz z załącznikami dołączonymi do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB (aktualne możliwości techniczne platformy ePUAP).
  • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie mogące zniszczyć inne dane będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Pomoc dotycząca korzystania z platformy ePUAP znajdą Państwo na stronie epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc

Profil Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Śliwicach na platformie ePUAP